ANSVARSERKLÆRING
Oplysninger om Forælder / Værge
 Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du udfylder denne formular på vegne af dine børn
*Påkrævet

Tak fordi du tager dig tid til at udfylde vores ansvarserklæring.


Med min underskrift/angivelse af navn på denne erklæring/onlineformular bekræfter og accepterer jeg følgende vilkår i forbindelse med mit besøg hos Rush Danmark: 

- At ophold på Rush Danmarks område samt trampoliner er på eget ansvar, ligesom det gør sig gæl-dende for deltagelse i arrangementer på området.
- At jeg præsenteres for og ser introduktionsvideoen inden jeg indtræder på banen for at benytte faciliteterne.
- At jeg agter at følge anvisninger modtaget både før og under færdsel og deltagelse i aktiviteter på området for at mindske risikoen for skader og uheld for mig selv og andre. 
- At Rush Danmark ikke kan stilles til ansvar for eventuel personskade, materielle skader, tyveri eller lignende.
- At jeg påtager mig det fulde ansvar for skader forvoldt af mig på enten personer eller materialer som følge af handlinger, der er i uoverensstemmelse med de modtagende instruktioner fra Rush Danmark og dets personale. 
- At jeg ikke er under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer, og at Rush Danmark ved mistanke har ret til at nægte mig adgang til aktiviteterne såfremt de vurderer, at det vil påvirke sik-kerheden i parken. 
- At jeg ikke lider af sygdomme, der kan påvirke sikkerheden for mig selv eller andre gæster, og at jeg oplyser personalet i Rush Danmark om eventuelle lidelser, der kan skabe tvivl om mulighed for deltagelse.
- At jeg ikke er gravid.
- At jeg ved overtrædelse af reglerne, uforsvarlig eller upassende opførsel kan bortvises fra området uden mulighed for refusion af betaling. 

At jeg er bekendt med at trampolinparkens indendørsarealer er videoovervåget med henblik på at sikre brugernes sikkerhed og overholdelse af ordensreglerne. 


Jeg bekræfter hermed, at jeg har læst og forstået ovenstående punkter, og at jeg er klar over, at denne ansvarserklæring fungerer som en kontrakt mellem mig og Rush Danmark. Såfremt ansvars-erklæringen ikke fornys indenfor en periode af 12 måneder efter oprettelsen, vil erklæringen ikke længere kunne anvendes, hvorfor en ny erklæring skal afgives. Ansvarserklæringen bliver slettet 3 år efter senest rettidige fornyelse. Indtil sletningen vil ansvarserklæringen blive gemt som dokumen-tation. Derudover vil oplysninger om brugerne, på et anonymiseret grundlag, kunne indgå i Rush Danmarks interne analyser over trampolinparkens kundesammensætning. 

Ved at udfylde dit navn (eller navnet på din forælder/værge) på onlineformularen giver du en digi-tal signatur og bekræfter dermed ovenstående. Dette samtykke opbevares sammen med indholdet af ansvarserklæringen. Rush Danmark opbevarer ansvarserklæringer og personoplysninger digitalt, fortroligt og i overensstemmelse med de gældende persondataregler, og ansvarserklæringen kan kun tilgås af særligt betroede medarbejdere hos Rush Danmark, som er blevet instrueret i kravene til sikker håndtering af personoplysning samt i de gældende regler for håndteringen af persondata. 

 


 Jeg accepterer betingelserne